Skyddad: Hur man kopplar upp IS-1000 mot nätverket