Entreq Eartha Infinity jordkablar med LAN kontakt, RJ-45