Gold Note PA-10
stereo och monoslutsteg med rabatterade tillbehör