Gold Note PH-10
phono försteg med rabatterade tillbehör