Ifi Audio
AC iPurifier

Hifiman HE1000 V2 Hörlur
2018-05-18
Ifi Audio Pro iCAN
2018-05-23

1.490 kr

AC iPurifier är ett nätfilter av ovanligt typ som kan dämpa (högfrekventa) störningarn med upp till 100 ggr (40 dB). Den sitter parallellt med nätet och begränsar ingenting hos strömmen. Dessutom så innehåller den ett överspänningsskydd på max 30 000 A samt en ny jordpunkt för de som inte har jordade uttag.

Teknisk beskrivning
Egenskaper

1. Aktiv brusreducering.
2. Trådlöst reningssystem utan sidoeffekter.
3. Diagnostik för jord.
4. Diagnostik för polaritet.
5. Skapar en jordpunkt och förhindrar jord-loopar.
6. Överbelastningsskydd för max 30.000 A.