IFI Audio DC iPurifier

IFI iEmatch
IFI Audio iEMATCH
2016-12-22
Entreq Eartha Schuko Jordningskabel
2016-12-27

1.350 kr

Används till en produkt med väggbula 5 – 24 volt (upp till 3,5 amp)  såsom router, DAC, laptop, bordsmixer etc. Den rensar ut allt skräp som dessa produkter producerar och förbättrar därigenom ljudet.

Läs mer

Egenskaper