4 – 11 mars: Studiokoncept demar och jämför Django L, Django XL och Miles 5